Sveučilište u Splitu
Universitas Studiorum Spalatensis

Zrinsko-frankopanska 19
21000 Split
CROATIA
Tel.+385-(0)21-308-300
Fax.+385-(0)21-386-144

››› Email: office@kbf-st.hr

Splitsko-makarska nadbiskupija

Prof.dr.sc. Slavko Kovačić - osobne stranice

Adresa

Prof. dr. sc. don Slavko Kovačić
Zrinsko-Frankopanska 14
Hr-2100 – Split, pp. 329
Email: skovacic@kbf-st.hr

Životopis

Prof. dr. Slavko Kovačić rođen je g. 1938. u selu Kučiće kod Omiša, gdje je završio 4 razreda osnovne škole, a od osam razreda klasične gimnazije, sedam u Splitu (1949.-1956.), osmi s ispitom zrelosti u Dubrovniku (1956./57.). Poslije filozofsko-teološkoga studija i diplomskog ispita na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu u Zagrebu (1958.-1964.) pohađao je izvanredni studij povijesti i povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru (1965.-1968.), a potom je prešao na Papinsko sveučilište Gregorijana u Rimu, gdje je kao redoviti student završio Fakultet crkvene povijesti na kojemu je g. 1971. postigao magisterij, a diplomu arhivista postigao je na Vatikanskoj arhivističkoj školi (1973.). Doktorske poslijediplomske studije pohađao je na spomenutomu fakultetu u Rimu (1972.-1974.) i na Filozofskom fakultetu u Zadru iz "Pomoćnih povijesnih znanosti (1977.-1979.). Zbog preopterećenosti nastavnim radom (istovremeno na Teologiji u Splitu i splitskoj sjemenišnoj gimnaziji 1974.-1989.) doktorat nije postigao u Rimu nego je promaknut za doktora teologije u specijalizaciji "Hrvatska crkvena povijest" g. 1988. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.
Predavao je pri katedri za crkvenu povijest prije Teologije u Splitu (1973.-1999.), a potom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta sveučilišta u Splitu (kolegiji: Opća crkvena povijest i Povijest Crkve u Hrvata od 1978., Staroslavenski jezik i glagoljaštvo od 1973., Latinski jezik u crkvenim tekstovima 1981.-2000., Opća metodologija znanstvenog rada 1976.-1997., Starokršćanska arheologija 1978.-1999.). Osim toga predavao je tijekom više godina i na splitskomu Institutu za teološku kulturu i u sjemenišnoj gimnaziji (1974.-1989.), a arhivist je Nadbiskupskoga arhiva u Splitu od g. 1974.
Zvanje redovitoga sveučilišnoga profesora postigao je g. 2005. U ak. god. 1988./89. bio je vršilac dužnosti rektora i 1992./93. redoviti rektor Teologije u Splitu. Službu dekana Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Splitu vršio je tijekom mandatnoga razdoblja 2001.-2003. Član je Hrvatskoga povijesnog instituta u Rimu (od g. 1993.) i splitskoga Arhivističkog društva. Imenovanjem Vlade Republike Hrvatske bio je članom Arhivskoga savjeta Hrvatske (1991.-1994.), potom Hrvatskoga arhivskog vijeća (1994.-1997.).
U godinama rimskoga studija intenzivno je istraživao u tamošnjim papinskim arhivima. S tim istraživanjem nastavlja povremeno odlazeći u Rim od 1988., a od 1993. također povremeno u Austrijskomu dvorskom i državnom arhivu u Beču. Sudjelovao je s izlaganjima na pedesetak znanstvenih skupova u domovini i inozemstvu, osobito s temama iz povijesti hrvatskoga glagoljaštva, dalmatinskih biskupija i crkvenoga školstva.
Uz samostalno objavljene knjige: Svetište Gospe od Prizidnica u Slatinama na otoku Čiovu 1546.-1996., Split 1996., drugo dopunjeno izdanje pod naslovom Župa Slatine i Gospino svetište u Prizidnicama na otoku Čiovu, Split 2006., 1-184, Kršćanstvo i Crkva u staromu i srednjemu vijeku (skripta odobrena od Sveučilišta u Splitu) priređivač je dviju knjiga u kojima su objavljena važna vrela za crkvenu povijest iz Vatikanskoga arhiva: Najstariji izvještaji o stanju makarske biskupije u Tajnom vatikanskom arhivu (1626-1658), Split 1975., 1-64 str. i Spisi apostolskih vizitacija Hvarske biskupije iz godina 1579., 1602./1603. i 1624./1625., Rim 2005, 1-740 str. (autor opširne i dokumentirane uvodne studije, kritičkoga aparata, bilješki uz tekst i opširnoga indeksa imena i važnijih stvari). Osim toga napisao je sedamdesetak izvornih znanstvenih radova i oko 270 radova pisanih znanstveno-popularnom metodom, kraćih priopćenja, nekrologa, kritičkih osvrta, prikaza, leksikografskih članaka, scenarija za dokumentarne filmove Školskoga programa Hrvatske televizije i sl. Većina je od tih radova objavljena u raznim domaćim časopisima, zbornicima, listovima, enciklopedijama, leksikonima i drugim izdanjima, a nekoliko desetaka i u stranima na talijanskom i njemačkom jeziku.
Uredio je dosada izišlih 27 brojeva periodičke publikacije: „Zov rodnih ognjišta – List župe Sv. Luke Kučiće“ (izlazi dva puta godišnje od g. 1995.).
Svećeničku službu upravitelja župe Borovci vršio je prije rimskoga studija (1964.-1968.), a poslije je pomagao nedjeljom i blagdanom župnicima raznih župa, najviše u sljedećim župama i crkvama: Parrocchia dell'Assunzione u Rimu 1969.-1971., Kaštel-Sućurac 1974.-1978., župa Sv. Roka u Splitu 1981.-1984., crkva Sv. Duha u Splitu 1986.-1991., župe Dugopolje 1991.-1995., Sv. Luka - Kocunar u Splitu 1997.-2005. i župama Kučine i Mravince od 2006.

Na vrh