Sveučilište u Splitu
Universitas Studiorum Spalatensis

Zrinsko-frankopanska 19
21000 Split
CROATIA
Tel.+385-(0)21-308-300
Fax.+385-(0)21-386-144

››› Email: office@kbf-st.hr

Splitsko-makarska nadbiskupija

Prof. dr. sc. Slavko Kovačić - osobne stranice

A. Izvorni znanstveni radovi

 1. Najstariji izvještaji o stanju makarske biskupije u Tajnom vatikanskom arhivu (1626-1658), Split 1975. (uvodni dio str. 1-28, dokumenti str. 29-60).
 2. Crkva na skradinsko-kninskom području u XVII. stoljeću prema izvještajima skradinskih biskupa Svetoj Stolici, Croatica christiana periodica l, 1977, 1, str. 24-33.
 3. Ivan Nikola Bugardelli i njegov rukopis Biblije na hrvatskom jeziku, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 22 /Fiskovićev zbornik sv.II/, Split l980, str. 360-374.
 4. Sv. Benedikt i njegovo djelo u Crkvi i našemu narodu, Crkva u svijetu 15, 1980, 4, str. 327-339.
  Ponovljeno uz male izmjene: Sveti Benedikt i njegovo djelo u Crkvi i hrvatskome narodu, u: Ž. Puljić i M. Sivrić (ur.), Benediktinci na području Dubrovačke nadbiskupije. Zbornik radova, Dubrovnik 2010, str. 97-112.
 5. Poljički glagoljaš, Poljica. List Poljičkog dekanata 8, 1983, 3, str. 78-83.
 6. Glagoljski rukopis "časi nasušn'ih'" (Svagdanji časovi) u riznici župske crkve u Grohotama na Šolti, Crkva u svijetu 18, 1983, 3, str. 289-294.
 7. Tajni vatikanski arhiv i ostali papinski arhivi, Croatica christiana periodica 7, l983, 11, str. 1-31.
 8. Iz prošlosti župe Zvečanje, Poljica. List Poljičkog dekanata, 9, 1984, 1 (9), str. 154-178 i posebni otisak str. 1-27.
 9. Don Frane Bulić i glagoljica, Crkva u svijetu 20, 1985, 2, str. 169-181.
 10. Slučaj svećenika Ivana poslije neuspjele urote protiv kneza Domagoja, Croatica christiana periodica 10, 1986, 17, str. 40-47. i Il caso del sacerdote Giovanni al tempo della repressione di una rivolta contro il principe croato Domagoj, Počeci hrvatskog kršćanskog i društvenog života od VII. do kraja IX. stoljeća. Radovi drugog međunarodnog simpozija o hrvatskoj crkvenoj i društenoj povijesti: Split 30. rujna do 5. listopada 1985, Split 1990, str. 299-305. /nešto izmijenjena verzija na talijanskom!/.
 11. Životni put arhiđakona prepošta Vrhbosanskog kaptola Josipa Bezića (1817-1893), Katolička crkva u Bosni i Hercegovini u XIX. i XX. stoljeću. Povijesno-teološki simpozij prigodom stogodišnjice ponovne uspostave redovite hijerarhije u Bosni i Hercegovini: Sarajevo 1. i 2. srpnja 1982, Studia Vrhbosnensia 1, Sarajevo 1986, str. 291-304.
 12. Glagoljaši i glagoljanje u srednjoj Dalmaciji za vrijeme hrvatskog narodnog preporoda 1835-1848, Dalmacija u narodnom preporodu 1835-1848. Zbornik radova /Prilozi sa znanstvenog skupa u Zadru od 8. do 9. svibnja 1986. održanog u povodu 150. bljetnice jubileja ilirskogh pokreta i 30. obljetnice Filozofskog fakulteta u Zadru/, Zadar 1987, str. 65-79 i Zadarska revija 36, 1987, 4-5, str. 351-365.
 13. Splitska metropolija u dvanaestom stoljeću, Krbavska biskupija u srednjem vijeku - Zbornik radova znanstvenog simpozija u povodu 800. obljetnice osnutka krbavske biskupije održanog u Rijeci 23-24. travnja 1986. godine, Rijeka-Zagreb 1988, str. 11-39.
 14. Splitski nadbiskup Stjepan Cosmi, Paštrićev suvremenik i prijatelj, Ivan Paštrić (1636-1708), život, djelo i suvremenici. Zbornik radova znanstvenog skupa o 350. obljetnici rođenja, Split 1988, str. 107-120 i djelomično različita i dotjeranija verzija u: I. Banić (prir.), 300. obljetnica splitskoga sjemeništa i klasične gimnazije (1700.-2000.). Zbornik radova, Split 2000., str. 85-99.
 15. Vijesti iz crkvenih arhiva o Cetinskoj krajini pod Turcima, Zbornik Cetinske krajine 4, 1989, str. 145-166.
 16. Glagoljaši na području imotske krajine za turske vladavine, Čuvari baštine. Zbornik radova simpozija u prigodi 250. obljetnice prijenosa franjevačkoga samostana u grad Imotski, Imotski 1989, str. 229-249. - NB. Izvadak koji se odnosi na zagvoške glagoljaše pretiskan pod novim naslovom: Zagvozd i njegovi glagoljaši za turske vladavine, u: Zagvozd. List župe Gospe Karmelske 2, 1996, 2 str. 43-65/.
 17. Arcižakan Ivan Pavlinović, prastric Mihovila Pavlinovića, Mihovil Pavlinović u politici i književnosti, priredio N. Stančić, Zagreb 1990, str. 237-255.
 18. Personaggi illustri legati alla chiesa di san Girolamo, Chiesa sistina vol. II, Collectanea croatico-Hieronymiana de Urbe 3, a cura di R. Perić, Roma 1990, str. 69-90.
 19. Splitska metropolija u Della Bellino vrijeme, Isusovac Ardelio Della Bella (1655-1737). Radovi međunarodnog znanstvenog simpozija: Split, 14-15. listopada 1988, Split-Zagreb 1990, str. 241-256.
 20. Filozofski studij - licej u splitskom sjemeništu od 1817. do 1856. godine, 290 godina klasične gimnazije u Splitu 1700-1990, Split 1990, str. 111-131. i ponovno u: I. Banić (prir.), 300. obljetnica splitskoga sjemeništa i klasične gimnazije (1700.-2000.). Zbornik radova, Split 2000., str. 433-460.
 21. Koje je godine osnovana hvarska biskupija?, Croatica christiana periodica 15, 1991, 27, str. 53-58.
 22. Katedralne škole u Dalmaciji pod mletačkom vlašću od konca l6. do početka 19. stoljeća prema biskupskim izvještajima Svetoj Stolici, Croatica christiana periodica 15, 1991, 27, str. 59-87.
 23. Obitelji iz imotskih i radobiljskih sela u zbijegu u selima ispod Zadvarja god. 1686, Imotski zbornik 1, Imotski 1992, str. 69-88.
 24. Nadžupska crkva sv. Mihovila u Omišu, Prijateljev zbornik II. Zbornik radova posvećenih sedamdesetogodišnjici života Kruna Prijatelja /Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 33/, Split 1992, str. 217-246.
 25. Utemeljitelj Kaštela Sućurca nadbiskup Andrija Benzi iz Gualda (o. 1355-1437), Kaštel Sućurac - 600. obljetnica /Znanstveni skup Kaštel-Sućurac od prapovijesti do XX. stoljeća. Zbornik/, s. l. 1992, str. 185-201 + 1 stranica fotosa.
 26. Ristrutturazione delle circoscrizioni ecclesiastiche in Dalmazia, Istria e Dalmazia nel periodo asburgico dal 1815 al 1848 /Atti del Convegno organizzato a Venezia nei giorni 13-15 dicembre 1990/, a cura di G. Padoan, Ravenna 1993, str. 255-291.
 27. Don Ivan Pivčević, vjeroučitelj i povijesni pisac (130. obljetnica rođenja i 60. obljetnica smrti), Poljica. Godišnjak Poljičkog dekanata, 18, 1993, str. 59-76 i ponovno u knjizi: Ivan Pivčević, Povijest Poljica, reprint, Split 1996, str. I-XVIII.
 28. Glagoljsko bogoslužje i glagoljaši na području srednje Dalmacije od 16. do 20. stoljeća, Kačić 25, Split 1993, str. 449-459.
 29. Mons. dr. Petar Šolić (1948-1992). Život i rad, u Petar Šolić, Radost ljubavi. Studije i članci, Split 1994, str. 11-32. To isto u knjizi: Petar Šolić 1948-1992 priredio A. Mateljan, Split 1995. i to sa smanjenim opsegom bilješki prevedeno na talijanski Mons. dr. Petar Šolić (1948-1992) Vita e opera (str. 9-32) i na njemački Msgr. Dr. Petar Šolić (1948-1992) Leben und Werk (119-138) i cijeli tekst na hrvatskomu (197-218).
 30. Biblioteka Teologije u Splitu i njezin najpoznatiji bibliotekar dr. Ivan Ostojić, Glasnik društva bibliotekara Split, 3/1994. str. 7-31;
 31. Župe splitske nadbiskupije u Poljičko-radobiljskom dekanatu god. 1625, Synthesis theologica. Zbornik u čast p. Rudolfu Brajčiću. SJ prigodom 75. obljetnice života, uredio M. Steiner, Zagreb 1994, str. 637-648.
 32. Makarska biskupija, Iz riznice makarske katedrale, priredila S. Božek, izdao Gradski muzej Makarska /Makarska/ 1995, str. 11-16.
 33. Kancelarija i arhivska građa splitske nadbiskupije od 1506. do 1833. godine, Božić-Bužančić zbornik. Zbornik radova posvećenih sedamdesetgodišnjici života Danice Božić-Bužančić, Split 1996, str. 301-326.
 34. Osnovna škola za djevojčice u splitskomu samostanu Sv. Klare 1824.-1869, Sveta Klara Asiška i naše vrijeme. Radovi simpozija u prigodi 800. obljetnice rođenja sv. majke Klare (1193.-1993.) održanog u Splitu od 7. do 9. listopada 1993. godine, Kačić XXVI, Split 1994, str. 415-443. Osim toga moji su nepotpisani prilozi 1.-2. na str. 338-345.
 35. Svetište Gospe od Prizidnica u Slatinama na otoku Čiovu 1546.-1996., Split 1996. (1-109 str.). i Župa Slatine i Gospino svetište u Prizidnicama na otoku Čiovu. Drugo, dopunjeno, izdanje, Split 2006., 1-184 str.
 36. Glagoljanje i glagoljaši u Osorskoj biskupiji od konca XVI. do početka XIX. stoljeća prema izvještajima osorskih biskupa Svetoj Stolici, U križu je spas. Zbornik radova u čast nadbiskupa-metropolita mons. Ante Jurića, Split 1997, str. 331-351.
 37. Oriovica - mjesto Duknovićeva podrijetla - od XIV. do XIX. stoljeća, Ivan Duknović i njegovo doba. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Trogiru o 550. obljetnici rođenja Ivana Duknovića, Trogir 1996, str. 231-257.
 38. Don Nikola Škrivanić - Život i rad do stupanja u kapucinski red, Bernardin Nikola Škrivanić i njegovo vrijeme. Zbornik radova, Rijeka 1997, str. 381-434.
 39. Don Josip Kažimir Ljubić - Podrijetlo, školovanje i svećenička služba u Makarskoj, Makarski zbornik 3, Makarska 1998, str. 41-63.
 40. Kapela Gospe Lurdske /u Kučićima (o 90. obljetnici njezina otvaranja sv. bogoslužju), Zov rodnih ognjišta 4, 1998, br. 2 (7.) str. 20-32.
 41. Il vescovo di Macarsca Fabijan Blašković e il suo ambiente curiale di fronte ai cambiamenti politico-sociali (1797-1805), L'area altro-adriatica dal riformismo veneziano all'età napoleonica /zbornik radova/, prir. F. Agostini, /Venezia 1998./, str. 527-561.
 42. Makarska biskupija: Makarski biskup fra Bartul Kačić Žarković (Brist, 1572 - Sućuraj, 1645), život - djelo - vrijeme. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Sućurju 24. lipnja 1995, Sućuraj 1999, str. 113-138.
 43. Hrvatsko djelce i ostala pismena ostavština biskupa Bartula Kačića (oko 1572. - 1645.), priredio S. Kovačić: Makarski biskup fra Bartul Kačić Žarković (Brist, 1572 - Sućuraj, 1645), život - djelo - vrijeme. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Sućurju 24. lipnja 1995, Sućuraj 1999, str. 229-298.
 44. Kroatien, in: Kirche und Katholizismus seit 1945, herausgegeben von E. Gatz, Band 2 Ostmittel-, Ost- und Südosteuropa, Paderborn-München-Wien-Zürich 1999, str. 68-90.
 45. Na vjetrometini europskih previranja, prevrata i pokušaja restauracije u: T. Mrkonjić (prir.), Hrvatska / Sveta Stolica. Odnosi kroz stoljeća - Croazia / Santa Sede. Le relazioni attraverso i secoli, Zagreb 1999., str. 87-104, isto na talijanskom: Europa tra rivolgimenti, rivoluzioni e tentativi di restaurazione (1790-1868), ondje str. 310-328.
 46. Il contesto storico, civile ed ecclesiatico di Spalato al tempo di Marulić, Colloquia Maruliana IX, atti del convegno internazionale "Marco Marulić poeta croato e umanista cattolico. Una proposta per l'Europa del terzo millennio, Split - Rim 2000, str. 21-32.
 47. Don Mijo Tomasović (1852.-1937.) i Kučiće u njegovo doba, Zov rodnih ognjišta - List župe Sv. Luke Kučiće, 6, 2000, 1 (10), str. 18-28;
 48. Iz povijesti rašćanske župe Sv. Mihovila Arhanđela, u knjizi: Rašćane od stare vrdolske župe do naših dana, Rašćane 2000, str. 5-77.
 49. Papa, biskupi i ostalo svećenstvo u događajima oko kliškog pothvata godine 1596., Oslobođenje Klisa godine 1596. Radovi sa znanstvenog skupa održanog na Klisu 1996. godine, poseban otisak iz: Mogućnosti 47, 2000, br. 4-6, str. 30-51.
 50. Pomoćna župna škola u Kučićima, Zov rodnih ognjišta - List župe Sv. Luke Kučiće, 6, 2000, 2 (11), str. 14-24;
 51. Pučka škola u Kučićima od 1910. do 1953., Zov rodnih ognjišta - List župe Sv. Luke Kučiće, 7, 2001, 1 (12), str. 21-32;
 52. Dubrovačka metropolija tijekom višestoljetne krize do ukidanja i preustroja dotadašnje nadbiskupije u sadašnju dubrovačku biskupiju u travnju 1830, Tisuću godina dubrovačke (nad)biskupije. Zbornik radova znanstvenog skupa u povodu tisuću godina uspostave dubrovačke (nad)biskupije/metropolije (998.-1998.), prir. A. N. Ančić, Dubrovnik 2001, str. 253-274.
 53. Šibenska biskupija u planovima o preustroju dalmatinskih biskupija i provedbi bule ‘Locum beati Petri’ 1814.-1830. u: Sedam stoljeća Šibenske biskupije. Zbornik radova znanstvenog skupa Šibenska biskupija od 1298. do 1998., prir. J. Ćuzela i dr., Šibenik 2001, str. 375-397.
 54. Hrvatski kolegij u Rimu prije apostolskog pisma ‘Slavorum gentem’, Papinski hrvatski zavod Svetoga Jeronima (1901-2001). Zbornik u prigodi stoljetnice Papinskoga hrvatskog zavoda Svetog Jeronima, prir. J. Bogdan, Rim 2001, str.17-98.
 55. Mučni počeci sadašnjega Papinskog hrvatskog zavoda Sv. Jeronima od preustroja g. 1901. i neslužbenog otvaranja g. 1911. do naglog prekida djelovanja g. 1915., ondje, str. 99-124.
 56. Vjerske, društvene i privredne prilike na otocima Cresu i Lošinju prema izvještajima o stanju osorske biskupije (1589.-1805. god.), u: J. Sopta (prir.), Između povijesti i teologije. Zbornik radova u čast fra Atanazija Matanića u povodu 80. obljetnice života i 50. obljetnice znanstvenog rada, Zadar-Krk 2002, str. 325-338.
 57. Il Collegio Illirico presso il Santuario della Santa Casa di Loreto 1580-1798, u: F. Grimaldi – K. Sordi (ur.), Pellegrini verso Loreto. Atti del Convegno Pellegrini e pellegrinaggi a Loreto nei secoli XV-XVIII, Loreto 8-10 novembre 2001, Ancona 2003, 217-249.
 58. Omišanin Ivan (Ive) Nikola Bugardelli i njegova Biblija na hrvatskom jeziku [2. prerađeno i dopunjeno izdanje], Omiški ljetopis. Župa Sv. Mihovila Arkanđela u Omišu, 2, 2003, str. 5-36;
 59. Glagoljaši Splitske nadbiskupije u Lici i Kordunu, Riječki teološki časopis 12, 2004, 1, str. 250-265, u: F. E. Hoško (uredio), Prošlost obvezuje. Povijesni korijeni Gospićko-senjske biskupije, Rijeka 2004, 271-293.
 60. Župa Svih Svetih u Neoriću do sredine 19. stoljeća, Zbornik o Zagori knj. 7 – Zbornik radova Neorić Sutina, Split 2004. P. O. str. 3-66.
 61. Toma Arhiđakon, promicatelj crkvene obnove, i splitski nadbiskupi, osobito njegovi suvremenici, u: M. MatijevićSokol – O. Perić (priredile), Toma Arhiđakon i njegovo doba. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanog 25-27. rujna 2000. godine u Splitu, Split 2004, str. 41-75.
 62. Crkva u vrijeme katoličke obnove, suautorstvo s F. E. Hoškom, u: I. Golub (uredio), Hrvatska i Europa – Kultura, znanost i umjetnost, III, Zagreb 2003, str. 165-186.
 63. Osnovne škole u Sinju od god. 1834. do 1869., Franjevačka klasična gimnazija u Sinju. Radovi sa Znanstvenoga skupa «150. obljetnica Franjevačke klasične gimnazije u Sinju s osvrtom na ostalo školstvo u Cetinskoj krajini», održanog 1989. prošireni 2004. u prigodi 150. obljetnice javnosti gimnazije, Split-Sinj 2004., str. 663-699.
 64. Splitsko-makarski biskup Filip Franjo Nakić (1889.-1910.) prema glagoljanju i glagoljašima, u: M.-A. Dürrigl, M. Mihaljević i F. Velčić (uredili), Glagoljica i hrvatski glagolizam. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta (Zagreb-Krk 2.-6. listopada 2002.). Izdali Staroslavenski institut i Krčka biskupija: Zagreb – Krk 2004, str. 89-111.
 65. Crkvena prošlost grada Omiša i njegove okolice, Omiški ljetopis 3, Omiš 2004, 15-64.
 66. Bisko i Bišćani od 16. do 18. stoljeća, u: N. A. Ančić (prir.), Na granicama riječi. Zbornik u čast mons. Drage Šimundže, Split 2005., str. 541-576.
 67. Papinski pohoditelji dalmatinskih biskupija Augustin Valier, Mihovil Priuli, Oktavijan Garzadori i spisi njihovih vizitacija, u: A. V. Mardešić – S. Kovačić (priredili), Spisi apostolskih vizitacija Hvarske biskupije iz godina 1579., 1602./1603. i 1624./1625., Split 2005, str. 13-52 i sažetije na talijanskomu: I tre vizitatori apostolici delle diocesi dalmate Agostino Valier, Michele Priuli, Ottaviano Garzadori e gli atti delle loro visite, ondje, str. 653-671.
 68. Marko Antun de Dominis na čelu Splitske crkve, u: V. Tudjina (ur.), Marko Antun de Dominis splitski nadbiskup, teolog i fizičar. Zbornik radova znanstvenog skupa održanog 16. do 18. rujna 2002. godine u Splitu, Split 2006, str. 41-78.
 69. Franjevački samostan u Makarskoj kao povremeno sjedište makarskih biskupa Petra Kačića i Marijana Lišnjića, u: Kačić. Zbornik Franjevačke provincije Presv. Otkupitelja, 36.-37. – Franjevci i Makarska. Radovu znanstvenoga skupa „Franjevci i Makarska", Split 2004.-2006., str. 1049-1061.
 70. Pitanje početaka Salonitanske crkve u historiografiji i u sklopu općih spoznaja o procesu širenja kršćanstva na Sredozemlju do sredine 3. stojeća, u: J. Dukić, S. Kovačić, E. Višić-Ljubić (prir.), Salonitansko-splitska crkva u prvom tisućljeću kršćanske povijesti. Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u povodu 1700. obljetnice mučeništva sv. Dujma. Split, 14.-15. svibnja 2004., Split 2008, str. 17-40.
 71. Chiesa gerarchica nel medioevo croato, u: L. Vaccaro (prir.), Storia religiosa di Croazia e Slovenia, izd. ITL.spa, [Milano, 2008.], str. 121-146.
 72. Ordini religosi in Croazia durante il medioevo, u: L. Vaccaro (prir.), Storia religiosa di Croazia e Slovenia, izd. ITL.spa, [Milano, 2008.], str. 221-232.
 73. Župa Žeževica do godine 1940. i župe Zadvarje i Žeževica od godine 1941., Split 2009. [knjiga 1-576 strana + 68 stranica fotosa u boji].
 74. Arheolog i hagiograf don Frane Bulić u polemici o mjestu brodoloma sv. Pavla, Mljetu ili Malti, u: M. Demović (uredio), Brodolom sv. Pavla u vodama hrvatskog otoka Mljeta. Zbornik radova znanstvenog skupa „Ignjat Đurđević i dubrovačka tradicija svetopavlovskog brodoloma u vodama hrvatskog otoka Mljeta“, Dubrovnik – Mljet, 10. do 13. studenog 2008. godine, Zagreb 2009., str. 307-313.
 75. Društvene i crkvene prilike u Splitu početkom 20. stoljeća, u: Stoljetna baština Školskih sestara franjevaka Krista Kralja Provincije Presvetog Srca Isusova, Split, 1904.-2004. - Zbornik radova Simpozija održanog u Splitu 14. listopada 2004. godine u prigodi 100. obljetnice dolaska Školskih sestara franjevaka iz Maribora u Split dovršeno, Split 2009, str. 17-25.
 76. Dva službena izvješća biskupa M. Kalogjere o stanju Splitsko-makarske biskupije poslana Sv. Stolici, u: V. Lupis (prir.), Biskup Marko Kalogjera o 120. obljetnici smrti. Zbornik radova znanstvenog skupa održanog u prosincu 2008. u Blatu, svezak 2., Blato 2009, str. 17-28.
 77. Svećenici glagoljaši Splitsko-makarske biskupije na župama Kotorske biskupije od 1819. do 1869., u: L. Čoralić (prir.), Hrvatsko-crnogorski dodiri / Crnogorsko-hrvatski dodiri: Identitet povijesne i kulturne baštine Crnogorskog primorja. Zbornik radova, Hrvatski institut za povijest i Matica Hrvatska, Zagreb 2009, str. 459-488.
 78. Ruićeve dopune Farlatijevu djelu „Illyricum sacrum“, u: L. Čoralić i S. Slišković (prir.), Humanitas et litterae. Zbornik u čast Franje Šanjeka, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2009, str. 469-493.
 79. Pozivi hrvatskim kapucinima za kapelansku službu na Sustipanu u Splitu i u Svetištu Gospe na Hladih u Kaštel Sućurcu koncem XIX. stoljeća, u: A. Duplančić (prir.), Kapucinski samostan i setište Gospe od Pojišana u Splitu. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u povodu 100. obljetnice dolaska kapucina na Pojišan. Split 27. svibnja 2009., Split 2010, str. 21-31.
 80. Kapucinski studenti Visoke bogoslovne škole u Splitu, u: A. Duplančić (prir.), Kapucinski samostan i setište Gospe od Pojišana u Splitu. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u povodu 100. obljetnice dolaska kapucina na Pojišan. Split 27. svibnja 2009., Split 2010, str. 81-100.
 81. Licej u Nadbiskupskomu sjemeništu u Splitu i njegov teološki studij sa sveučilišnim pravima priznatim od francuske države godine 1810.¸u: M. Trogrlić – J. Vrandečić (uredili), Dalmacija za francuske uprave (1806.-1813.). Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 18. do 19. rujna 2006. u Splitu, Književni krug – Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, Split 2011, str. 411-429.
 82. „Knjiga općena, matica crikvena“ – Stara matična knjiga župe Kučiće-Vinišće, djelo župnika glagoljaša, u: Slovo. Časopis Staroslavenskog instituta u Zagrebu, sv. 60 (Zagreb 2010), str. 477-504.
 83. Osnivanje župe Gospe od Otoka u Solinu i njezini počeci, u: V. Sanader – M. Matijević (ured.), Sto godina župe Gospe od Otoka Solin, Solin 2011, str. 19-55.
 84. Počeci hrvatskoga dječjeg vrtića u Zadru i njegova prva učiteljica Anka Kovačić, u: str. 587-623.
 85. Otpuštanje Francesca Carrare iz profesorske službe u Biskupskom sjemeništu u Splitu, u: H. G. Jurišić (uredio), Kačić. Zbornik Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, sv. XLI-XLIII. Zbornik u čast Emilija Marina za 60. rođendan, Split 2011., str. 929-954.

Na vrh

B. Radovi pisani znanstveno-popularnom metodom

 1. Nadbiskup Mate Karaman (uz 200. obljetnicu smrti), Crkva u svijetu 6, 1971, 4, str. 353-355.
 2. Don Josip Bezić (1817-1893) čovjek i svećenik koga ne smijemo zaboraviti, Nada. Vjerska smotra župe sv. Stjepana Grohote 5, 1983, 4-5, 24-34.
 3. Povaljska listina i povaljski prag, Crkva u svijetu 19, 1984, 4, 407-412.
 4. Stare matične knjige župe Tugare, Poljica - List Poljičkog dekanata 3, 1978, 1 (3) str. 109-112.
 5. Iz crkvene prošlosti Zakučca (u povodu proglašenja svetim Bogdana Leopolda Mandića 16. X. 1983), Poljica - List Poljičkog dekanata 8, 1983, 1 (8), str. 78-83. Pretisak u: Svetište sv. Leopolda B. Mandića Zakučac, Zakučac 1998, str. 9-27.
 6. Iz crkvene prošlosti Aržanoga do oko godine 1850, Aržano /župni list/ 1, 1987, 1, str. 15-22.
 7. Aržanski župnici, Aržano 1, 1987, 2, str. 2-6.
 8. Aržanske župske matične knjige, Aržano 2, 1988, 1 (3), str. 4-8.
 9. Koje godine je osnovana hvarska biskupija?, Službeni vjesnik Hvarske biskupije 171990, str. 3-6.
 10. Bitka na Krbavskom polju u povijesti hrvatskoga naroda, Hrvatska obzorja. Časopis Matice hrvatske 1, 1993, 2, str. 385-391.
 11. Dr. don Ivan Ostojić i njegov doprinos vjerskoj i općekulturnoj povijesti grada Splita, Hrvatska obzorja 2, 1994, 2, str. 325-334.
 12. Pero Maslać - Bogoslov pod istragom, na suđenju i u zatvoru, Dubrave hrid. List Župe sv. Petra u Dubrovniku 1, 1994, 3, str. 39-42.; Pero Maslać - Bogoslov pod istragom, na suđenju i u zatvoru (u povodu 40. obljetnice nasilnog zatvaranja splitske bogoslovije), Put. Glasilo bogoslovije u Splitu 18 (1996/97) 16 str. 76-84. /s nekim dopunama/.
 13. Prilike u kojima je živio i djelovao don Grgo Bučić, Don Grgo Bučić uzor kreposti i samoprijegora /zbornik radova u povodu 60-te obljtnice smrti, priredili J. Bogdan i V. Mardešić, /Split/ 1995, str. 81-88.
 14. Povijest makarske biskupije, Makarsko primorje 1, 1995, br. 8 od 26. VII. str. 19 i br. 9 od 25 VIII. str. 16.
 15. 1700. obljetnica Dioklecijanove palače kao kolijevke grada Splita i počeci Salonitansko-splitske crkve, Nova tribina 1995. br. 11-12, str. 6-12.
 16. Stara matična knjiga župe sv. Luke Kučiće-Vinišće, Zov rodnih ognjišta - List župe sv. Luke - Kučiće, 1, 1995, 1, 17-22.
 17. Don Rafo Radica (1906-1982) profesor i ravnatelj sjemenišne gimnazije, Navještenje - List nadbiskupskog sjemeništa Split 26, 1995/96, str. 5-14.
 18. Stoljeća vjerskog života - Religious Life and Customs in Split through the Centuries, Živjeti u Splitu s. l. s. a. /informacijski vodič, Split 1996/, str. 44-48. - Ponovljeno s novim naslovom Vjera i život kroz stoljeća, S Kristom u treće tisutljeće. Susret hrvatske katoličke mladeži Split-Solin, 8. i 9. lipnja 1996. Vodič, Split 1996, str. 24-29. Pod tim istim naslovom opet: "Bit ćete mi svjedoci". Vodič za liturgijska slavlja sa Svetim Ocem Ivanom Pavlom II. u Splitu i Solinu 4. listopada 1998. godine, Split 1998. str. 38-43.
 19. Dobra crikovna i redovnička u staroj matičnoj knjizi, Zov rodnih ognjišta - List župe sv. Luke - Kučiće, 2, 1996, 1, 15-26.
 20. Upisi o krštenima u staroj matičnoj knjizi do konca turske vladavine, Zov rodnih ognjišta - List župe sv. Luke - Kučiće, 2, 1996, 2, 12-16.
 21. Tri naše milosrdne sestre sv. Vinka Paulskoga, Zov rodnih ognjišta - List župe sv. Luke - Kučiće, 2, 1996, 2, 19-21.
 22. Upisi o krštenima u staroj matičnoj knjizi u razdoblju nakon oslobođenja od osmanlijske vlasti (1688. do 1747.), Zov rodnih ognjišta - List župe sv. Luke - Kučiće, 3, 1997, 1 (4), 15-19.
 23. Časne sestre milosrdnice Epifanija i Bartola Raboteg, Zov rodnih ognjišta - List župe sv. Luke - Kučiće, 3, 1997, 1 (4), 20-25.
 24. Upisi o vjenčanjima u staroj matičnoj knjizi, Zov rodnih ognjišta - List župe sv. Luke - Kučiće, 3, 1997, 2 (5), 15-19.
 25. "Vjernih martvih zapisanije" u staroj matičnoj knjizi od g. 1619. do 1687., Zov rodnih ognjišta - List župe sv. Luke - Kučiće, 4, 1998, 1 (6), 24-27.
 26. Don Ante Tomasović (1933.-1978.), ondje str. 29-35.
 27. Splitska prvostolnica. Katedrala Uznesenja Marijina/Sveti Duje, Nova tribina g. 1998. br. 17, str. 83-88.
 28. Salonitansko-splitska crkva. Povijesni pregled, Na kršćanskim i hrvatskim korjenima, prir. A. Mateljan, Split 1999, str. 73-98.
 29. Kronologija grada Splita i Salonitansko-splitske crkve, popratni tekst spomen medalje "Ivan Pavao II. u pohodu 17-stoljetnom Splitu" na hrvatskom jeziku i u engleskom prijevodu. Ponovljeno u: a kršćanskim i hrvatskim korjenima, prir. A. Mateljan, Split 1999, str. 129-146.
 30. Il nuovo slancio della religiosità e il rinovamento della Croazia Storia, Croati, cristianesimo, cultura, arte - katalog istoimene izložbe u Città del Vaticano, Musei Vaticani - Salone Sistino, 28 ottobre 1999 - 15 gennaio 2000, s. l. /1999/, str. 259-272 + opisi izložaka br. 83, 90, 91, 92 i 99 na str. 508, 516-517, 519, 526. i New religious enthusiasm of Croatia (17th-18th century). History, in: The Croats christianity, culture, art, Città del Vaticano, Musei Vaticani - Salone Sistino, 28 October 1999 - 15 January 2000, s. l., str. 257-272 + opisi izložaka br. 83, 90, 91, 92 i 99 na str. 508, 516-517, 519, 526. NB. U prevođenju je napravljeno više teških pogrešaka u u članku i u opisima izložaka! Nesretna brzina zbog koje nisam imao priliku za definitivnu reviziju!
 31. Imena kućedomaćina u selima Kučiće, Rogoznica i Brela u turskom popisu iz godina 1475.-1477., Zov rodnih ognjišta 5, 1999, br. 2 (9) str. 15-17.
 32. Biskupijski euharistijski kongres u Omišu 1932. godine, Zov rodnih ognjišta 5, 1999, br. 2 (9) str. 18-21.
 33. O stotoj obljetnici puštanja u promet ceste Omiš- Kučiće - Zadvarje, Zov rodnih ognjišta 5, 1999, br. 2 (9) str. 37-47.
 34. 30. obljetnica posvete nove crkve presv. Tijela i Krvi Kristove, Zov rodnih ognjišta 6, 2000, br. 1 (10) str. 35-43.
 35. Životni tijek i mučenička smrt don Ivana Stanića, Zov rodnih ognjišta 6, 2000, br. 1 (10) str. 29-30;
 36. Zaboravljeni likovni talent Grgo Budislav Topić - Katalog izložbe, Kučiće 2000., 1-16 str.
 37. Društveni i crkveni okvir u kojemu je živio i djelovao fra Fulgencije Carev kao hvarski biskup (1888.-1901.), Vjesnik Franjevačke provincije Sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri, 43, 2001, 3, str. 80-88.
 38. Stanja duša župa Kučiće-Svinišće i Slime godine 1725., Zov rodnih ognjišta - List župe Sv. Luke Kučiće, 7, 2001, 2 (13), str. 15-25;
 39. Kučićani u popisu iz godine 1799., Zov rodnih ognjišta - List župe Sv. Luke Kučiće, 8, 2002, 1 (14), str. 16-23;
 40. Još o starim matičnim knjigama župe Kučiće i iz njih, Zov rodnih ognjišta - List župe Sv. Luke Kučiće, 8, 2002, 1 (14), str. 23-27.
 41. Grgo Topić, prvi gimnazijski profesor iz Kučića, Zov rodnih ognjišta 8, 2002, br. 2 (15) str. 33-38;
 42. Splitska katedrala, Mali koncil, 2002, br. l0 (listopad), str. 22-23.
 43. Prezimena kojih je u Kučićima nekoć bilo pa nestalo (do 20. stoljeća), Zov rodnih ognjišta 9, 2003, br. 1 (16), str. 32-44.
 44. Svećenici Kovačevići iz Kreševa. Kratki životopisi, Radobilja. List Uznesenja BDM, Katuni-Kreševo, 4, 2003, 2 str. 14-19.
 45. Bartulovići, Bilići i Bošnjaci u Kučićima, Zov rodnih ognjišta 9, 2003, br. 2 (17), str. 12-16.
 46. Salonitanski mučenici, Vjesnik Nadbiskupije splitsko-makarske 1/2004, str. 40-48;
 47. Salonitanski mučenici,Vjesnik Nadbiskupije splitsko-makarske 1/2004, str. 40-48. Uz neke izmjene i s dodatnim tekstovima o štovanju objavljeno pod naslovom Sveti Dujam najslavniji salonitanski biskup i mučenik i njegovo štovanje,u: A. Duplančić, M. Ivanišević i S. Kovačić, “Sveti Dujam. Štovanje kroz vijekove”, Split 2004, str. 11-23. Dva izvatka iz toga šireg teksta objavljena su i u Glasu Koncila 43, 9. V. 2004, br. 19 (1559), u: Prilog Glasa Koncila br. 2 “Sveti Duj, moli za nas”, i to: Biskup i mučenik sv. Dujam, na str. 2-3 i Štovanje u Splitu i Splitskoj nadbiskupiji, ondje, str. 3.
 48. Sv. Dujam i drugi solinski mučenici, Split 2004, 1-8 str.(knjižica). Ponovljeno u: A. Mateljan - Š. Marović (uredili), “Godina svetog Dujma u Nadbiskupiji splitsko-makarskoj prigodom 1700. obljetnice mučeništva svetog Dujma i svetih salonitanskih mučenika. Liturgijski vodič”, Split 2004, str. 6-14., zatim pod novinarsko-uredničkim naslovom: Biskupi su prvi pogubljivani u: Sudamja 2004. Prigodni prilog u povodu 1700. obljetnice mučeništva splitskog zaštitnika, Slobodna Dalmacija 61, 7. V. 2004, br. 19121, , str. 4-5 i napokon u: A. Mateljan (prir.), Stopama vjere. Hodočasnički vodič. Hodočašće u Rim prigodom 1700. obljetnice mučeništva sv. Dujma i svetih solinskih mučenika, 28. rujna – 2. listopada 2004, Split 2004, str. 11-18.
 49. Božići i Čaglji u Kučićima, Zov rodnih ognjišta 10, 2004, br. 1 (18), str. 22-25.
 50. Don Ivan Božić, župnik u Kučićima (1779.-1860.), Zov rodnih ognjišta 10, 2004, br. 1 (18), str. 26-29.
 51. Župnici stare župe Radobilje i novije župe Katuni-Kreševo, Radobilja. List župe Uznesenja BDM, Katuni-Kreševo 5,2004, 1 (11), str. 6-14.
 52. Juričići od doseljenja u Kučiće do godine 1920., Zov rodnih ognjišta 10, 2004, br. 2 (19), str. 14-22.
 53. Najstariji je poznati spomen sela Kučića u dokumentu od 23. lipnja 1237., Zov rodnih ognjišta 11, 2005, br. 1 (20), str. 12-15;
 54. Kovačići u Kučićima, Zov rodnih ognjišta 11, 2005, br. 1 (20), str. 16-31.
 55. Marunčići, Zov rodnih ognjišta 11, 2005, br. 2 (21), str. 11-26.
 56. Crkvena prošlost Omiša i okolice (skraćena verzija izvornoga znanstvenog članka objavljenoga u: Omiški ljetopis 3, vidi gore pod A, br. 65), u: Ž. Domljan, Omiš i Poljica, Zagreb 2006, str. 179-197.
 57. Pervani u selu Kučiće, Zov rodnih ognjišta 12, 2006, br. 1 (22), str. 14-28;
 58. Starokršćanski korijeni i živo stablo Crkve u Solinu, u: Na živom izvoru. Hodočasnički vodič. Hrvatsko nacionalno marijansko prasvetište Gospe od Otoka u Solinu, Split 2006, str. 17-37.
 59. Rabotegovo pleme u Kučićima, Zov rodnih ognjišta 12, 2006, br. 2 (23), str. 11-26;
 60. Kostanjac Toma Radović i njegova dva pisma o ratnim prilikama u Koštanjima i okolici, Zov rodnih ognjišta 12, 2006, br. 2 (23), str. 57-64;
 61. Dr Kvirin Klement Bonefačić biskup splitski i makarski. Uz 50. obljetnicu smrti, Vjesnik Splitsko-makarske nadbiskupije 1/2007, str. 30-33;
 62. Radici u Kučićima, Zov rodnih ognjišta 13, 2007, br. l (24), str. 14-28;
 63. Arheološki nalazi i iskapanja u Podgrađu, Zov rodnih ognjišta 13, 2007, br. l (24), str. 54-58;
 64. Crkvena organizacija od ranokršćanskih vremena do danas, u: Dalmatinska zagora nepoznata zemlja, Galerija Klovićevi dvori, [Zagreb 2007], str. 301-313.
 65. Sovulji, Zov rodnih ognjišta 13, 2007, br. 2 (25), str. 13-41
 66. Srdanovići – I. dio: do g. 1720. Pleme i prezime kučićkih Srdanovića, Zov rodnih ognjišta 14, 2008, br. l (26), str. 15-43. i Srdanovići – II. dio: od g. 1720. do g. 1920., Zov rodnih ognjišta 14, 2008, br. 2 (27), str. 17-32.
 67. Don Živan Bezić, Bašćina 15 - Bašćina 16, Grohote 2008, str. 14-26.
 68. Šarci od konca 17. st. do godine 1920., Zov rodnih ognjišta 15, 2009, br. l (28), str. 13-27.
 69. Svećenici glagoljaši iz Šarčeva plemena don Mijovijo i don Petar, Zov rodnih ognjišta 15, 2009, br. l (28), str. 28-30.
 70. Povijest Teologije i Teološko-katehetskog instituta u Splitu, u: Ivan Tadić (uredio), Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu 1999.-2009., Split 2009, str. 11-16.
 71. Kapela [centralnoga bogoslovskog sjemeništa i Katoličkoga bogoslovnog fakulteta], u: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu 1999.-2009., Split 2009, str. 177-179.
 72. Šušići u Kučićima do godine 1920., Zov rodnih ognjišta 15, 2009, br. 2 (29), str. 19-32.
 73. Komunistička demokracija u teoriji i praksi s posebnim osvrtom na položaj katolika u bivšoj Jugoslaviji, u: T. Jelinčić i dr. (prir.), Postira u vrtlogu nasilja XX. stoljeća, Postira 2009, str. 274-385.
 74. Prvi Tomasovići u Kučićima i potomstvo Luke Antonova i Dorotijina, Zov rodnih ognjišta 16, 2010, br. 1 (30), str. 11-34.
 75. Wandel in Struktur und Wirken der Katholischen Kirche zur Zeit der österreichischen Herrschaft über Dalmatien, in: Wilfried Potthoff i dr. (prir.), Dalmatien als europäischer Kulturraum. Beiträge zu den Internationalen wissenschaftliche Symposien „Dalmatien als Raum europäischer Kultursynthese“ (Bonn, 6.-10. Oktober 2003) und „Städtische Kultur in Dalmatien. Die Genese eines europäischen Kulturraums“ (Bonn, 9.-13. Oktober 2006), Split 2010, str. 433-453.
 76. Rodoslovno stablo potomaka Ivana Tomasovića Antonova i Dorotijina, Zov rodnih ognjišta 16, 2010, br. 2 (31), str. 13-26.
 77. Rodoslovno stablo Tomasovića. Potomci Tome Antonova i Dorotijina, Zov rodnih ognjišta 17, 2011, br. 1 (32), str. 20-33.
 78. IV. rodoslovno stablo Tomasovića. Potomci Šimuna Antonova i Dorotijina, Zov rodnih ognjišta 17, 2011, br. 2 (33), str. 15-31.
 79. Tomasovići u duhovnim zvanjima, Zov rodnih ognjišta 17, 2011, br. 2 (33), str. 32-42.

Na vrh

C. Progodne bilješke i priopćenja

 1. Nekoliko podataka sa starih ploča i listova, Crkva u svijetu 11, 1976, 3, str. 197-200 /potpisao inicijalima D.S.Iv./.
 2. Što učiniti sa starim knjigama i spisima svoje obitelji?, Poljica - List Poljičkog dekanata 7, 1981-1982, 1 (6-7), str. 46-49.
 3. Popisi župnika šoltanskih župa: Grohote, Gornje Selo i Donje Selo objavjeni u listu Nada - Vjerska smoztra župe sv. Stjepana Grohote 5, 1983, 4-5, str. 141-146.
 4. Datacija u buli pape Nikole V. o samostanu na Košljunu (28. veljače 1448), Croatica christiana periodica 8, 1984, 13, str. 216-217.
 5. Don Frane Bulić učenjak i Gospin štovatelj, Marija 22, 1984, 7-8, str. 248-251.
 6. Pod zaštitom Marijinom. Glagoljaši na tlu današnje splitsko-makarske nadbisku-pije, Marija 23, 1985, 6, str. 207-210.
 7. Hrvatska crkva sv. Jeronima u Rimu, Tribina, list crkve sv. Filipa 8, lipanj 1989, str. 9.
 8. Još o gradnji pravoslavnog hrama sv. Save u Spitu, Glas koncila 28, 1989, 32 (791) od 6.VIII.1989, str. 2.
 9. Slovo o poljičko-radobiljskim glagoljašima, Poljica. List poljičkog dekanata 14, 1989, 14, str. 135-137.
 10. Zaštita kulturne baštine i tolerancija, Slobodna Dalmacija od 23.1.1990, ...... i Zaštita kulturne baštine i tolerancija s obzirom na novi pravoslavni hram sv. Save u Splitu, Vjesnik Nadbiskupije splitsko-makarske 1990, 2, str. 21-22. /odgovor na pisanje navodnoga Bartula Talića u Slobodnoj Dalmaciji od 15. 1. 1990. str. 26. pod "Reagiranja"/.
 11. Bilješka o znanstvenom radu prof. don Živana Bezića, Crkva u svijetu 25, 1990, 1, str. 70-77.
 12. Sudamja prije 220 godina, Glas koncila, 2. izdanje, 30, 1991, 15 (879) str. 10/4; 16 (880) str. 10/4; 17 (881) str. 10/4 i 18 (882) str. 10/4.
 13. Splitska nadbiskupija, Slobodna Dalmacija 48, 1991, 14523 od 7.V.1991, str. 15. NB: Ponovno tiskano pod naslovom Splitsko-makarska nadbiskupija i metropolija, S Kristom u treće tisutljeće. Susret hrvatske katoličke mladeži Split-Solin, 8. i 9. lipnja 1996. Vodič, Split 1996, str. 21-24. /Je li baš isti tekst? PROVJERI!/. i u: "Bit ćete mi svjedoci". Vodič za liturgijska slavlja sa Svetim Ocem Ivanom Pavlom II. u Splitu i Solinu 4. listopada 1998. godine, Split 1998., str. 33-37. /Je li baš isti tekst? PROVJERI!/ i Slobodna Dalmacija 56, 3. X. 1998., br. 17.148. str. 9 /NOVA VERZIJA/.
 14. Splitski kaptol, Slobodna Dalmacija 48, 1991, 14523 od 7. V. l99l, str. 15.
 15. Povijest Božića, Slobodna Dalmacija 49, 1991, 14752 od 22.XII.1991, Božićni prilog str.6. /potpisano inicijaima D.S.Iv./.
 16. Hrvatska država i Sveta Stolica, Glas koncila 31, 1992, 4 (920) str. 4-5.
 17. Što je to caritas?, Glas koncila 31, 1991, 37 (9..) od l5.IX.1991, str. 8/1.
 18. Župska crkva sv. Mihovila u Omišu, u brošurici: Koncert povodom obnove župske crkve svetog Mihovila, Omiš, 10. listopada (subota) 1992. godine str. 4-5.
 19. The archdiocese of Split and Makarska suffering and help in patriotic War, /Povijesni dio napisao S. Kovačić, prevela na engleski J. Krajinović/, dvolist velikoga formata izdao Caritas splitsko-makarske nadbiskupije g. 1993.
 20. Uz 70 godina akademika Krune Prijatelja. Tražiti kvalitetnija djela /uvod S. Kovačić, razgovor M. Mihalj/, Glas Koncila 32, 1993, br. 32 (1000) od 8. VIII. 1993. str. 14.
 21. Dr. don Luka Jelić, profesor bogoslovnog učilišta dalmatinskih biskupija i crkveni povjesničar, Hrvatska obzorja - Časopis Matice Hrvatske Split 2, 1994, 3, 639-644.
 22. Uz 900. obljetnicu zagrebačke nadbiskupije, Slobodna Dalmacija 52, 9. IX. 1994, 15706, str.24-25.
 23. Pozornost starokršćanskim spomenicima. Uz XIII. međunarodni kongres starokršćanske arheologije, Glas Koncila 33, 1994, 40 (1060) od 2. X. 1994, str. 6.
 24. Povijest najbolje svjedoči kamo Hrvatska oduvijek pripada, (prvi dio M. Mihalj, a drugi dio od "četvrti dan ..." moj tekst), Glas Koncila 33, 1994, 41 (1061) od 9. X. 1994, str. 11.
 25. Sjećanje na profesora dra Jakova Kostovića, uklopljeno u tekst članka: Ivan PAŽANIN, Prilozi za biografiju i bibliografiju don Jakova Kostovića povodom dvadesete obljetnice smrti, Crkva u svijetu 29, 1994, 4, str. 432-435.
 26. Župska crkva sv. Mihovila i sv. Ivana Nepomuka: M. Popovac (uredio) Kolaudacija omiških orgulja, Omiš l996, str. 5.
 27. Katedrala Uznesenja Marijina - Sv. Duje, S Kristom u treće tisutljeće. Susret hrvatske katoličke mladeži Split-Solin, 8. i 9. lipnja 1996. Vodič, Split 1996, str. 29-30.
 28. Prijedlozi i mišljenja o uređenju toka rijeke Jadra, Gospina otoka i Blata u Solinu god. 1929/1930., Hrvatska obzorja 3, 1995, 4, str. 961-964.
 29. Splitsko-makarska nadbiskupija, u: Ranjena Crkva u Hrvatskoj. Uništavanje sakralnih objekata u Hrvatskoj (1991.-1995.), priredio I. Živković, Zagreb 1996., str. 229-231.
 30. Glagoljica, glagoljaši i glagoljaštvo, Zagvozd. Lis župe Gospe od Karmela II, 1996, 2, str, 35-41.
 31. Otkrivena starokršćanska krstionica, Glas Koncila 36, 4. V. 1997., br. 18 (1194) str. 20.
 32. Do kada odgađati iskapanja? /pod općim naslovom: "Obljetnicu obilježiti cjelovitim istraživanjem Otoka"/, Solinska kronika 4, 15. VIII. 1997, br. 35 str. 17.
 33. Na Otoku su bile dvije crkve, Solinska kronika 4, 15. I. 1998., br. 40 str. 16.
 34. Katedrala Uznesenja Marijina - Sv. Duje, "Bit ćete mi svjedoci". Vodič za liturgijska slavlja sa Svetim Ocem Ivanom Pavlom II. u Splitu i Solinu 4. listopada 1998. godine, Split 1998. str. 43-44.
 35. Una Chiesa che affonda le radici nel martirio di san Domnio, L'Osservatore Romano speciale. Supplemento a "Osservatore Romano" od 30. IX. 1998., br. 225, str. 14.
 36. La vicenda dell'episcopio, L'Osservatore Romano speciale. Supplemento a "Osservatore Romano" od 30. IX. 1998., br. 225, str. 16.
 37. Nadbiskup Stepinac dobrotvor Gospina svetišta u Splitu, Sluga Božji Alojzije Stepinac. Glasilo postulature, 5, 3. X. 1998, br. 4 str. 115.
 38. Papa u splitskoj katedrali. Komentar televizijskog prijenosa 4. listopada 1998, Dubrave hrid 5, 1998., br. 19 str. 16-21.
 39. Križ na gomili ili povijesni korjeni pod vidikom sadašnjosti i vječnosti, Radobilja. List župe Uznesenja BDM Katuni-Kreševo, 2, 2001, 2 (4), str. 57-60. i ponovno u: Spremnost. Hrvatski tjednik 46, 2002, br. 9 (5. III.) str. 5.
 40. O omiškoj župi i crkvi Sv. Mihovila ukratko, Zov rodnih ognjišta - List župe Sv. Luke Kučiće, 8, 2002, 1 (14), str. 28.
 41. Još o Radmanovoj mlinici, Zov rodnih ognjišta - List župe Sv. Luke Kučiće, 8, 2002, 1 (14), str. 29-31.
 42. Obiteljsko stablo Ferdinanda Vukasovića (Chile) potomka naših iseljenika, Zov rodnih ognjišta 8, 2002, br. 2 (15) str. 53-55.
 43. Propovijed na mladoj misi don Ivana Kovačevića, Katun- Kreševo10. kolovoza 2003., Radobilja. List Uznesenja BDM, Katuni-Kreševo, 4, 2003, 2 str. 8-13.
 44. Don Marko Stanić i njegovi dolasci u Kučiće, Zov rodnih ognjišta 10, 2004, br. 1 (18), str. 30-41.
 45. Otkriće temelja velike starokršćanse crkve - bazilike u omiškomu predjelu Brzet, Zov rodnih ognjišta 10, 2004, br. 1 (18), str. 56-57.
 46. Gospin prinos 2004- u 'Slobodnoj Dalmaciji' i pravo značenje toga vjerničkoga slavlja, Zov rodnih ognjišta 10, 2003, br. 2 (19), str. 51-53.
 47. Obnovljena zgrada Splitsko-makarske nadbiskupije, preklopnica, Split 2004, str. 1-4 i Povijest obnovljene zgrade Splitsko-makarske nadbiskupije, Vjesnik Splitsko-makarske nadbiskupije 4/2004, str. 43-44.
 48. Episcopio di Split, preklopnica, Split 2004, str. 1-6.
 49. Sprovodi u Kučićima nekoć i danas, Zov rodnih ognjišta 11, 2005, br. 1 (20), str. 32.
 50. Don Mijo Marunčić, Zov rodnih ognjišta 11, 2005, br. 2 (21), str. 27-28.
 51. Mlada Misa don Mate Škaričića u Podgrađu 24. srpnja 2005., Zov rodnih ognjišta 11, 2005, br. 2 (21), str. 63-64.
 52. Zov rodnih ognjišta na izložbi umjetnika Ante Tafre, Zov rodnih ognjišta 11, 2005, br. 2 (21), str. 65-66.
 53. Vrela za crkvenu povijest hrvatskioh pokrajina uz Jadran u prvoj polovici 19. stoljeća u Državnom arhivu u Beču, u: V. Kapitanovià (uredio), Crkva i društvo uz Jadran. Vrela i rezultati istraživanja. Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog skupa Split, 21-22. IX. 2001. – Chiesa e società nell’area Adriatica. Fonti e bilancio delle ricerche. Atti del convegno internazionale, Split, 21-22 IX 2001, Split 2006, str. 348-349.
 54. Tablični iskazi podataka o kućama, dušama i zemlji dobivenoj od države na obrađivanje u selima omiško-dvarskoga područja iz god. 1753. ili 1754., Zov rodnih ognjišta 12, 2006, br. 1 (22), str. 29-35;
 55. Neke zanimljivosti, Zov rodnih ognjišta 12, 2006, br. 2 (23), str. 65;
 56. Razgovor s don Mladenom Vukasovićem, Zov rodnih ognjišta 12, 2006, br. 2 (23), str. 28-32;
 57. Emaus iz Evanđelja sv. Lake i mi danas, Zov rodnih ognjišta 14, 2008, br. l (26), str. 12-13.
 58. Božić dar s neba svima, Zov rodnih ognjišta 14, 2008, br. 2 (27), str. 8.
 59. Izlazak iz našeg „Egipta“ i hod kroz „pustinju“ raznih kriza, Zov rodnih ognjišta 15, 2009, br. l (28), str. 10-11.
 60. Proslava jubileja prof. dr. Ante Vukasovića, Zov rodnih ognjišta 15, 2009, br. l (28), str. 53-54.
 61. Dijamantni svećenički jubilej našega bivšeg župnika don Mate Stanića, Zov rodnih ognjišta 15, 2009, br. l (28), str. 54-55.
 62. Zlatni svećenički jubilej bivšega sviniškog župnika don Pave Medića i njegova knjiga Prijateljima u pohode, Zov rodnih ognjišta 15, 2009, br. l (28), str. 56.
 63. Nastavak arheoloških istraživanja u Podgrađu, Zov rodnih ognjišta 15, 2009, br. l (28), str. 57.
 64. Liječenje najtežih rana – Obnova vlastitog dostojanstva, izgubljenog ili u kojoj god mjeri okrnjenog, Zov rodnih ognjišta 16, 2010, br. 1 (30), str. 8-9.
 65. Nova župna crkva Sv. Petra Apostola na Priku u Omišu, Zov rodnih ognjišta 16, 2010., br. 2 (31), str. 51-52.
 66. U potrazi za spomenikom i nadgrobnim natpisom Marina Antona Bavčevića u Carigradu 2009., u: Bašćina 20 (Grohote 2011), str. 38-44.
 67. Dubrava u Poljicima pod zaštitom sv. Luke Evanđelista, Zov rodnih ognjišta 17, 2011, br. 1 (32), str. 50.

Na vrh

D. Nekrologiji

 1. Na sprovodu don Stipe Bojanića u Vrisniku na Hvaru dne 2. 2. 1977.
 2. Župnik don Ante Tomasović, Glas Koncila 17, 23. IV. 1978, 8 (378) str. 15.
 3. Dujo Krstičević, Glas Koncila 21, 1. VIII. 1982, 15 (485) str. 13.
 4. Dr. Makso Peloza (1915-1989) /nekrologij/, Vjesnik Nadbiskupije splitsko-makarske 1989, 3-4, str. 24-25.
 5. O. Dinko Filipi /nekrologij/, Navještenje /list splitskih sjemeništaraca/, 1990, 1, str. 50-53.
 6. Don Tadija Bajić /nekrologij/, Vjesnik Nadbiskupije splitsko-makarske 1990, 3, str. 27.
 7. Mo fra Anđelko Milanović /nekrologij/, ondje str. 27-28.
 8. Mr don Nikola Bulat /nekrologij s bibliografijom/, ondje str. 28-29.
 9. Don Jozo Bebić /nekrologij/, ondje 29-30.
 10. Dr. fra Jerko Šetka /nekrologij/, ondje br. 4-5, str. 26.
 11. Dr. fra Jure Radić /nekrologij/, ondje str. 26-27.
 12. Don Vicko Vukušić /nekrologij/, ondje br.6, str. 28-29.
 13. Don Nikola Bulat (prigodom 1. obljetnice smrti), Navještenje /list splitskih sjemeništaraca/ 1991, 1, str. 104-105.
 14. In memoriam: Mons. dr. Petar Šolić, pomoćni biskup Nadbkupije splitskomakarske, Crkva u svijetu 27, 1992, 4, str. 199-200.
 15. Miroslav Vulić, svećenik, Glas Koncila 32, 1993, br. 30 (998) od 25. VII. 1993, str. 10.
 16. Kostanjski župnik don Dušan Kuzmanić (1917-1995), Poljica - Godišnjak Poljičkog dekanata, 20, 1995, 20, 380-383.
 17. Milka Utrobičić, Glas koncila 35, 24. III. 1996, br. 12 (1136) str. 12 (potpisan inicijalima Sl. K)
 18. Nikola (Nikica) Tomasović, Glas Koncila 39, od 19. III. 2000., br. 12 (1344), str. 15.
 19. U spomen don Radi Terziću, našemu bivšem župniku, Zov rodnih ognjišta 9, 2003, br. 1 (16) str. 53-57.
 20. U spomen našemu bivšemu župniku don Špirku Vukoviću o 10. obljetnici smrti, Zov rodnih ognjišta 10, 2003, br. 2 (19), str. 35-37.
 21. Preminuo je dr. Mladen Topić (1934.-2005.) prirodoznanstvenik rodom iz Kučića, Zov rodnih ognjišta 11, 2005, br. 1 (20), str. 48-49.
 22. Ana Kovačić, Glas Koncila 44, 2005, br. 50 (1642) od 11. XII. 2005., str. 32 /potpisano DS/).
 23. Preminuo je Vinko Topić (1920.-2005.), ugledni profesor rodom iz Kučića, suradnik Zova rodnih ognjišta, Zov rodnih ognjišta 11, 2005, br. 2 (21), str. 41-44.
 24. Ana Kovačić, Glas Koncila 44, 2005, br. 50 (1642) od 11. XII. 2005., str. 32 /potpisano DS/;
 25. Ivka Vukasović (Kučiće, 4. 10. 1922. – Split, 17. 1. 2006.), Zov rodnih ognjišta 12, 2006, br. 1 (22), str. 44-45;
 26. Don Živan Bezić. In memoriam, Crkva u Svijetu 42, 2007, br. 4, str. 715-719.
 27. Marija Marasović, Zov rodnih ognjišta 14, 2008, br. l (26), str. 55.
 28. Pok. Ruža Tomasović (1924.-2008.), Zov rodnih ognjišta 14, 2008, br. l (26), str. 56.
 29. Don Srećko Dragošević, Omiški ljetopis 5/2009, izd. Župa Sv. Mihovila Arhanđela u Omišu, Omiš 2009, str. 382-397.
 30. Don Jozo Jurić, Omiški ljetopis 5/2009, izd. Župa Sv. Mihovila Arhanđela u Omišu, Omiš 2009, str. 401-407.
 31. Zvonimiru Puljiću, bivšemu splitskom gradonačelniku u spomen, Zov rodnih ognjišta 15, 2009, br. l (28), str. 51-52.
 32. Don Mate Sanić, naš bivši župnik (1923.-2010.), Zov rodnih ognjišta 16, 2010, br. 2 (31), str. 31-34.
 33. Učiteljica Marija Tomasović (1914.-2010.), Zov rodnih ognjišta 15, 2010, br. 2 (31), str. 35-37.
 34. Mons. dr. don Marin Škarica, Zov rodnih ognjišta 17, 2011, br. 1 (32), str. 42-43.
 35. Gospođa Franceska Miolin, žrtva pucnjave jugoslavenskih žandara na sudionike euharistijskoga kongresa u Omišu g. 1932. , Zov rodnih ognjišta 16, 2010, br. 2 (31), str. 44-46.
 36. Don Jure Marušić, Zov rodnih ognjišta 17, 2011, br. 2 (33), str. 57-58.

Na vrh

E. Kritički osvrti

 1. Karlo Jurišić, Katolička crkva na biokovsko-neretvanskom području u doba turske vladavine, Zagreb 1972, Crkva u svijetu 7, 1972, 4, str. 359-367.
 2. Josip Butorac - Antun Ivandija, Povijest Katoličke crkve Među Hrvatima, Zagreb 1973, Crkva u svijetu 8, 1973, 4, str. 376-379.
 3. Još o nekim pitanjima iz povijesti Katoličke crkve na biokovsko-neretvanskom području, Crkva u svijetu 9, 1974, 3, str. 278-284.
 4. Jerko Fućak, Šest stoljeća hrvatkog lekcionara u sklopu jedanaest stoljeća hrvatskog glagoljaštva, Zagreb 1975, Crkva u svijetu 11, 1976, 4, str. 382-387.
 5. Postire - Spomenica u povodu 400. obljetnice osnutka župe (1581-1981), Postira 1981, Crkva u svijetu 17, 1982, 4, 401-404.
 6. Tomo Vukšić, Međusobni odnosi katolika i pravoslavacau Bosni i Hercegovini (1878-1903). Povijesno teološki prikaz, Acta et Studia Teološkoga instituta Mostar sv. 1, Mostar 1994, Crkva u svijetu 29, 1994, 3, 329-335.
 7. Emilio Marin i drugi, Salona christiana, izd. Arheološki muzej u Splitu, Split 1994, Crkva u svijetu 30, 1995, 1, str. 90-97.
 8. Božo Goluža, Katolička crkva u Bosni i Hercegovini 1918-1941. Bosna i Hercegovina - zemlja katolika, pravoslavaca i muslimana, Mostar 1995, Teološki institut Mostar, Acta et studia 3, 336 stranica, Crkva u svijetu 31, 1996, 217-220.
 9. Bosančica ili hrvatska ćirilica: Benedikta Zelić-Bućan, Bosančica ili hrvatska ćirilica u srednjoj Dalmaciji, novo prošireno izdanje, izdao Državni arhiv u Splitu, kompjutorski slog redak, Split 2000., 1-135 str. + 4 lista s tablama, Crkva u svijetu 36, 2001, 1, str. 112-117.
 10. Izdanja prijevoda različitih djela i novih rasprava i članaka o otoku Mljetu kao mjestu brodoloma sv. Pavla, Crkva u svijetu 44, 2009, 540-546.

Na vrh

F. Prikazi knjiga, zbornika, časopisa i znanstvenih skupova

 1. Josip Buturac, Katolička crkva u Slavoniji za turskog vladanja, Zagreb 1970, Crkva u svijetu 7, 1972, 1, str. 86-87.
 2. Andrija Nikić, Godine gladi - Povijesni prikaz spasavanja hercegovačke sirotinje (1916-1919), Duvno 1974, Crkva u svijetu 10, 1975, 1, str. 95 /potpisao inicijalima D.S.Iv./. 1. Josip Buturac, Katolička crkva u Slavoniji za turskog vladanja, Zagreb 1970, Crkva u svijetu 7, 1972, 1, str. 86-87.
 3. Andrija Nikić, Godine gladi - Povijesni prikaz spasavanja hercegovačke sirotinje (1916-1919), Duvno 1974, Crkva u svijetu 10, 1975, 1, str. 95 /potpisao inicijalima D.S.Iv./.
 4. Ivan Ostojić, Metropolitanski kaptol u Splitu, Zagreb 1975, Crkva u svijetu 11, 1976, 2, str. 191-192.
 5. Josip Soldo, Pregled povijesti hrvatske Crkve - Podsjetnik, Zagreb 1976, Crkva u svijetu 11, 1976, 2, str. 191-192.
 6. Spomenica u povodu 500. obljetnice osnutka dominikanskog samostana u Bolu 1474-1975, Bol 1976, Crkva u svijetu 12, 1977, 3, str. 283.
 7. Ivan Ostojić, Splitski kaptol u Splitsko-makarskoj biskupiji, Split 1977, Crkva u svijetu 13, 1978, 1, str. 89-90.
 8. Mihovil Bolonić - Ivan Žic Rokov, Otok Krk kroz vjekove, Zagreb 1977, Crkva u svijetu 13, 1978, 2, str. 183-184.
 9. Mihovil Bolonić, Bratovština sv. Ivana Krstitelja u Vrbniku Kapari (1323-1973) i druge bratovštine na otoku Krku, Zagreb 1975, Crkva u svijetu 13, 1978, 2, str. 184-185.
 10. Croatica christiana periodica I, 1 (1977), Crkva u svijetu 13, 1978, 2, str. 186-187.
 11. Croatica christiana periodica II, 2 (1978), Crkva u svijetu 14, 1979, 1, str. 94-95.
 12. Andrija Nikić, La separazione dei francescani nati in Erzegovina dalla Provincia di Bosnia e l' istituzione della loro custodia (parts dissertationis), Romae 1979, Crkva u svijetu 15, 1980, 1, str. 94.
 13. Marko Mišerda, Spomenici Gornjih Poljica. Pisani spomenici na području Gornjih Poljica do propasti Poljica 1807. (prepisi, regesti), Split 1981, Crkva u svijetu 16, 1981, 4, str. 379-380.
 14. Krunoslav Draganović, Katarina Kosača bosanska kraljica - prigodom 500. obljetnice njezine smrti (25.X.1478.), Sarajevo 1978, Crkva u svijetu 17, 1982, 1, str. 91-92.
 15. Krunoslav Draganović - Pero Pranjić - Pero Sudar, Komušina i Kondžilo s posebnim osvrtom na Usorsku banovinu i stari Kuzmadanj, Komušina 1982, Crkva u svijetu 19, 1984, 1, str. 94-97.
 16. Mile Bogović, Katolička crkva i pravoslavlje u Dalmaciji za vrijeme mletačke vladavine, Zagreb 1982, Crkva u svijetu 19, 1984, 1, str. 94-97.
 17. Karlo Jurišić, Fra Gabro Cvitanović i njegov ratni dnevnik (1914-1918), Split 1984, Crkva u svijetu 20, 1985, 2, str. 200-202.
 18. Međunarodni znanstveni simpozij o crkvenoj povijesti Hrvata: Religiozno-moralni i društveni život i splitski sabori u X i XI stoljeću, Split 26.-30. rujna 1978., Croatica christiana periodica 3, 1979, 3, str. 200-203 (potpisao inicijalima S.K.).
 19. Cronaca del symposium "Vita religiosa, morale e sociale ed i concili di Split (Spalato) dei secoli X-XI, Atti del Symposium internazionale di storia ecclesiastica, Split 26-30 settembre 1978, Padova 1982, str. XIII-XXVII.
 20. Petstota obljetnica "Misala po zakonu Rimskoga dvora" (1483-1983) u Riječkoj metropoliji, Crkva u svijetu 18, 1983, 3, str. 299-301.
 21. Komemoracije, znanstveni skupovi i izložbe u Splitu i Solinu u povodu 50. obljetnice smrti don Frane Bulića, Croatica christiana periodica 9, 1985, 15, str. 249-253.
 22. Drugi međunarodni simpozij o crkvenoj povijesti Hrvata "Počeci kršćanskog i društvenog života u Hrvata od VII. do IX. stoljeća", Split 30. rujna do 5. listopada 1985, Croatica christiana periodica 10, 1986, 17, str. 173-180.
 23. Znanstveni skup o Ivanu Paštriću (1636-1708) održan u Splitu 28. listopada 1986, Croatica christiana periodica 11, 1987, 19, str. 52-56.
 24. Uz rub "Čežnje za zavičajem" Rajmunda Kuparea (Rajmund Kupareo, Čežnja za zavičajem - pripovijesti, Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda, Zagreb 1989), Crkva u svijetu 23, 1988, 4, 390. /potpisao sa D. S. Iv./. NB. Na knjizi je zaista navedena kao godina izdanja 1989!
 25. Izbor iz djela Hrvoja Morovića, Crkva u svijetu 24, 1989, 1, 90-92.
 26. Ducenti nonaginta anni gymnasii classici in civitate Croatica Split (Latine Spalatum), Vox Latina 27, 1991, 106, str. 567-570.
 27. Trpimir Macan, Susreti s hrvatskom Kliom. Povijesne rasprave i članci, Zagreb 1991, Hrvatska obzorja 2, 1994, 2, str. 461-462.
 28. Prigodno izdanje o rimskom predstavljanju knjige-kataloga Salona Christiana:. Salona cristiana vista dall' Urbe, Roma 1995, Crkva u svijetu 31, 1996, 1, str. 91-93.
 29. Knjiga Vode Cetine i njezina područja, Zov rodnih ognjišta 8, 2002, br. 2 (15) str. 61-62.
 30. Fra Ante Antić u kontekstu svojega vremena, Sluga Božji dobri otac Antić – Glasilo Vicepostulature sluge Božjega fra Ante Antića 34, 2004, br. 4 (132) str. 7-9.

Na vrh

G. Leksikografske jedinice

 1. AKONCIJE, papinski poslanik, Hrvatki biografski leksikon I, Zagreb 1983, str. 38-39.
 2. ALBANI Bonifacije, splitski nadbiskup, ondje str. 55.
 3. ALBERTI Nikola, splitski arhiđakon, ondje str. 63-64.
 4. ALESSANDRINI Gianfrancesco Maria, pedagog, ondje str. 76.
 5. ANDREIS Franjo, ninski biskup, ondje str. 115.
 6. ANDREUZZI Marzio, trogirski biskup, ondje str. 126-127.
 7. AVEROLDI Altobello, pulski biskup, crkveni diplomat, ondje str. 279.
 8. AVEROLDI Bartolomeo, splitski nadbiskup, ondje str. 279-280.
 9. BADOER Jakobin, splitski nadbiskup, ondje, str. 336.
 10. BAKOTIĆ Ignacije Antun, pjesnik, ondje 369-370.
 11. BAKOTIĆ Mate, misionar, ondje str. 371.
 12. BALIJAN, splitski nadbiskup, ondje str. 397.
 13. BENEDIKT, pustinjak, ondje str. 637-638 /suauktor E. Hoško!/
 14. BENZI Andrija, splitski nadbiskup, ondje str. 670.
 15. BERGELIĆ Horacije, pisac, ondje str. 684.
 16. BERNARD, splitski nadbiskup i teološki pisac, ondje str. 698.
 17. BEZIĆ Ante, promicatelj zadrugarstva i gospodarstva, ondje str. 739.
 18. BEZIĆ Josip, upravitelj i učitelj sjemeništa u Priku, ondje str. 740
 19. BEZIĆ Živan, teolog i publicist, ondje str. 741.
 20. BIZZA Pacifik, rapski biskup i splitski nadbiskup, ondje str. 799-800.
 21. BLAŠKOVIĆ Fabijan, makarski biskup, Hrvatski biografski leksikon II, Zagreb 1989, str. 16.
 22. BLAŠKOVIĆ Stjepan, makarski biskup, ondje str. 19.
 23. BOGETIĆ Mate, crkveno-pravni pisac, ondje str. 75-76.
 24. BONDUMIER Leonardo, splitski nadbiskup, ondje str. 132.
 25. BOŽIĆ Mihovil, glagoljaš, ondje str. 236-237.
 26. BRANCA Hugolin de (MALABRANCA), splitski nadbiskup, ondje str. 264.
 27. BUGARDELLI Ivan Nikola, prevodilac, ondje str. 446-447.
 28. BURICA Luka, vjerski pisac, ondje str. 519.
 29. BUZAD Ivan de, splitski nadbiskup, ondje str. 545.
 30. CALORE Petar Pavao, trogirski i krčki biskup, ondje str. 561-562.
 31. CARIĆ Juraj, splitsko-makarski biskup, ondje str. 591-592.
 32. CHIERICATI Leonello, rapski i trogirski biskup, ondje str. 652.
 33. CIPIKO Lelij, splitski nadbiskup, ondje str. 679-680.
 34. CORNER Andrija, splitski nadbiskup, ondje str. 704.
 35. COSMI Stjepan, splitski nadbiskup, ondje str. 707-708.
 36. CRITTON Frane, kulturni djelatnik, ondje str. 723.
 37. CUPILLI Stjepan, splitski nadbiskup, ondje str. 754-755 + 705.
 38. DEVIĆ Ivan, povijesni pisac i publicist, Hrvatski biografski leksikon sv. III,Zagreb 1993, str. 350-351.
 39. DIDOŠ Nikola, profesor i pedagog, ondje str. 376.
 40. DINARIČIĆ Nikola, osorski biskup i splitski nadbiskup /koautor s M.
 41. Bolonićem/, ondje str. 393-394.
 42. DIŠKOVIĆ Petar..., splitski nadbiskup, ondje str. 398-399.
 43. DOMINIS Šimun, trogirski biskup, ondje str. 499.
 44. DRAGOŠEVIĆ Srećko, povijesni pisac, ondje str. 573. -
 45. DRAŠKOVIĆ Paulin, skradinski biskup, ondje str. 598.
 46. DUBOKOVIĆ Juraj, hvarski biskup, ondje str. 643.
 47. DUDAN Jakov, teološki pisac, ondje str. 653.
 48. DUDAN Marko, pedagog, ondje str. 654.
 49. DUJAM de Judicibus..., splitski nadbiskup, ondje str. 671.
 50. FAROLFI, Michelangelo (Farolfo, Farolfus Farulfi), biskup: Hrvatski biografski leksikon sv. 4, Zagreb 1998., str. 142;
 51. FOCONIO, Ivan Dominik (Fokonij, Foconius, Fregonius, Malcotus, Malquotus, Marcot, Mariottus; de Serafinis), nadbiskup, ondje str. 308-309;
 52. FONDA, Jeronim, biskup: ondje str. 320-321;
 53. FORLANI, Kažimir, biskup: ondje str. 339;
 54. FRANIĆ, Frane, splitsko-makarski nadbiskup i metropolita: ondje str. 377-378;
 55. GABRIJEL, biskup: ondje str. 523-524;
 56. GARANJIN, Ivan Luka, nadbiskup-metropolita: ondje str. 579-580;
 57. GARZONI, Ivan Pavao, biskup: ondje str. 588;
 58. GAUDENCIJE, Luka (Gaudentius, Radovčić), arhiđakon: ondje str. 602-603;
 59. GAUDIJE (Gaudinus, Gaudius) nadbiskup: ondje str. 603-604;
 60. GERARD (Gerardus, Girardus), nadbiskup: ondje str. 652;
 61. GIANUIZZI, Dominik, poljodjelski pisac: ondje str. 676;
 62. GIORDANO, Pace (Pax Jordanus), trogirski biskup: ondje str. 684-685;
 63. GJIVOJE, Antun, biskup: ondje str. 700-701;
 64. GODEASSI, Josip (Godeaši): Hrv. biografski leksikon sv. 5, Zagreb 2002., str. 4-5;
 65. GRANIĆ, Miho Jerko (Granich, …): ondje, str. 128-129;
 66. GUIDO, Anton (Antonius Guidi): ondje, str. 300;
 67. GUINA, Silvestar: ondje str. 301.
 68. GUNCEL: ondje, str. 306-307.
 69. Jelić Luka u Hrvatski biografski leksikon, 6, Zagreb 2005, 436-439(suautor N. Lučić).
 70. Kačić Petar, biskup, ondje, str. 690.
 71. Kačić Terzić Juraj Paškal, ondje 697.
 72. DUJAM, salonitanski biskup, Enciklopedija Jugoslavije sv. 3 /2. izd. Zagreb 1984/, str. 673.
 73. HVARSKA BISKUPIJA, ondje sv. 5 /2. izd. Zagreb 1988/ str. 475.
 74. Jugoslawien. Kirchengeschichte 1918-90, Lexikon für Theologie und Kirche sv. 5, Freiburg 1996, coll. 1071-1074.
 75. Kroatien, Lexikon für Theologie und Kirche sv. 6, Freiburg 1997, coll. 489-493.
 76. Mostar-Duvno-Trebinje, Leksikon für Theologie und Kirche sv. 7, Freiburg 1998, coll. 499.
 77. Poreč-Pula, Leksikon für Theologie und Kirche, sv. 8, Freiburg 1999, coll. 427; - 2. - 3.
 78. Split-Makarska, Leksikon für Theologie und Kirche sv. 9, Freiburg 2000, coll. 864-865.
 79. Zadar, Leksikon für Theologie und Kirche sv. 10, Freiburg 199, coll. /poslao 14. V. 1999./
 80. Zagreb, Leksikon für Theologie und Kirche sv. 10, Freiburg 199, coll. /poslao 14. V. 1999./
 81. Glagoljica, glagoljaši i glagoljaštvo, Suvremena katolička enciklopedija, Split 1998, 309-312 /oko 6 stupaca/.
 82. Šegvić Matej-Marin (Kerubin, Cherubin), Österreichisches biographisches Lexikon 1815-1950, 55. Lieferung, Wien 2001, str. 114.
 83. Jelić Luka u Hrvatski biografski leksikon, 6, Zagreb 2005, 436-439 (suautor N. Lučić).
 84. Kačić Petar, biskup, ondje, str. 690.
 85. Kačić Terzić Juraj Paškal, ondje 697.
 86. Katić Lovre u: Hrvatski biografski leksikon, 7, Zagreb 2009, 175-176.

Na vrh

H. Neobjavljeni radovi predani u tisak

 1. Zadarska nadbiskupija u preustroju dalmatinskih biskupija od početka priprema i bule 'Locum beati Petri' iz g. 1828. do njezine provedbe g. 1830., Zbornik simpozija održanog u Zadru 2004..

Na vrh